Arne Næss Hederspris har blitt delt ut to ganger tidligere, i 2007 til Arne Næss selv, og i 2012 til Anne Margrethe Lund, post mortem. 

«Anne Margrethe Lund ble tildelt denne æresbevisningen for sin unike evne til å inspirere andre mennesker og til å se håp i mørket. Til tross for at hun var blind fra 2-års alderen, levde hun et svært aktivt liv og var en av de første som deltok i programmer for personer med et handikap i regi av klatresporten», hette det i begrunnelsen for tildeling.

NKF ber nå om forslag til kandidater til prisen for 2014.

Frist er satt til 10. februar 2014 og forslagsstiller må begrunne forslaget.

Send forslagene til Norges Klatreforbund, Ullevål Stadion, 0840 Oslo eller klatring@klatring.no, att: Leif Landsverk.

Slik beskrives prisen:

«Hedersprisen er ikke ment å være en elite-pris, men snarere en pris som verdsetter uegennyttige holdninger, medmenneskelighet, innsats gjennom lengre virke og som fremmer klatresportens anseelse og synliggjør klatresporten som ansvarlig og positiv samfunnsaktør. Prisen skal også kunne tildeles personer som har klart å «reise seg» fra et tilsynelatende håpløst utgangspunkt, og som på den måten blir et forbilde for oss alle. Blant personer som gjennom handling og tanker reflekterer disse verdier mer enn noen, står Arne Næss i en særstilling. Bak de statutter som nå ligger til grunn for prisen ligger mange samtaler med Arne og Kit-Fai Næss. NKF er stolte av og takknemlige for å få anledning til å bruke hans navn. Eventuelle spørsmål kan rettes til NKF på epost klatring@klatring.no

 Juyen består av formann Kit-Fai Næss, Leif Landsverk og Ole Karsten Birkeland.

Les mer på Klatreforbundets sider.