Norges klatreforbund reviderer og fornyer Brattkortet, det lille plastsertifikatet vi alle må ha for å kunne klatre på landets innevegger. Ordningen med Brattkort ble innført i 2005 for å øke sikkerheten blant et sterkt økende antall kompetente og mindre kompetente utøvere av klatresporten. Etter 5 år er tiden er inne for forbedring ifølge NKF, som nå oppretter både en database over alle brattkortinnehavere, og et internettbasert system for godkjenning og utstedelse. Det nåværende adminstrative arbeidet blir borte fra veggen/klubben, og det sentrale registeret vil bli et bedre HMS verktøy. Det vil også bidra til å forebygge misbruk, heter det fra NKF.

Selve brattkorttesten vil forbli uendret, men all registrering, godkjenning og utsteding vil fra 1. april gjøres via Internett.

Les mer om de nye ordningene på Klatreforbundets side (følg linkene videre til undersaker).