Arbeidet med å utarbeide et felles instruktørbevis for instruktørkategoriene i Norsk Fjellsportforum (NF) er nå sluttført, og man har fått utarbeidet et felles instruktørbevis i plastkortformat for alle NFs instruktørkategorier.

To kortprintere er kjøpt inn. Den ene er plassert hos NFs sekretariat og den andre hos NKFs sekretariat. Kortproduksjonen er derfor startet, og alle som blir godkjent som instruktør fra og med denne datoen vil få det nye instruktørbeviset ved godkjenning og registrering i instruktørdatabasen. Instruktørbeviset blir også sendt ut ved regodkjenning.

For de av dere som ikke har tålmodighet til å vente til neste regodkjenning for å få instruktørbeviset, er det mulig å bestille det fra enten NF eller NKF mot et gebyr på kr 150,-.