Statlig respons

Boltingen på Kongen har medført reaksjon fra Nasjonalparkstyret, med beskjed om at de skal fjernes. Boltene er allerede fjernet.

Sist oppdatert: 3. juli 2018 kl 12.58
Hengekøye på Kongen, festet med borebolter. Boltene er allerede fjernet.
Hengekøye på Kongen, festet med borebolter. Boltene er allerede fjernet.
Lesetid: 2 minutter

Det ble nylig slått seks bolter på Kongen i forbindelse med et PR-stunt. Det var den lokale guiden Nils Dalehamn som boltet for å sette opp en hengekøye mellom to fjellknauser. 

Dette medførte sterke reaksjoner i klatremiljøet. Nasjonalparkstyret ble også tipset og de har nå kommet med sin reaksjon. Boltene skal fjernes umiddelbart. Se utdrag av brevet under.

Vi fikk melding fra Dalehamn i går om at boltene allerede er fjernet, og at hullene er tettet igjen. 

Dalehamn kan i tillegg opplyse at det også tidligere er boltet på Kongen. Dette på et punkt der føring kan være utfordrende. Hvem som boltet da er uvisst, men dette hullet er ikke tettet igjen. Det skal være ca 5 år siden eller mer at bolten ble slått.

Her er utdrag av reaksjonen fra Nasjonalparkstyret for Reinheimen:

«Etter verneforskrift for Trollstigen landskapsvernområde, § 3, pkt. 1.1. er området verna mot inngrep som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapet sin art eller karakter. Oppføring av faste eller midlertidige innretningar, grave-, sprengings- eller borearbeid er lista opp i verneforskriften § 3, pkt. 1.1. som inngrep som det er forbod mot.

Bolting i fjellet er i strid med verneforskriften for Trollstigen landskapsvernområde og følgjeleg ulovleg utan eventuell dispensasjon, som ikkje er omsøkt eller gjeve i dette tilfelle. Bolting på Kongen er eit alvorleg brot på verneforskriften for Trollstigen landskapsvernområde § 3.

Dersom det ikkje blir rydda opp, har nasjonalparkstyret for Reinheimen som forvaltningsmyndigheit myndigheit til å gje pålegg om retting og stans etter § 69 i naturmangfaldlova.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen vil med dette brevet påpeike at den enkelte som har overtrådt regelverket har sjølv plikt til å rette opp i overtredelsen uavhengig av om det er gjeve eit formelt pålegg. Nasjonalparkstyret anmodar overtredaren om å fjerne boltane umiddelbart.»

Publisert 3. juli 2018 kl 12.58
Sist oppdatert 3. juli 2018 kl 12.58
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen