Vi starta klokka 9 om morgenen, og var nede igjen ved fjorden klokka 7 neste morgen. 22 lykkelige timer sammen med klatreveteranen som svarte slik når han ble spurt om hvorfor han brukte mer enn 60 år av sitt liv til å drive med klatring: «Fordi det er artig!» Men nå har Oskar kveilet opp tauet for siste gang. Han døde 11. april 2019.

Oskar Mork var 22 år da han i 1957 begynte sitt klatreliv med en tur på Kvandalstinden og Torshammeren. Han var sammen med to andre veteraner fra klatremiljøet i Molde, Bjarne Ugelvik og Gerhard Hestad. Da han 62 år seinere sto på toppen av Stetinden, var han fremdeles en aktiv klatrer med en konstant sult på nye opplevelser. Tidligere samme år hadde han vært på klatretur i Marokko, og seinere på året var han med til Costa Blanca for et par uker med klippeklatring i vintersola. Det hører også med til bildet at Oskar var en av initiativtakerne og en aktiv deltaker i veterangruppa i Moldeveggen helt til det siste.