Da Spanskesyken kom til Hurrungane – sommeren 1918.

«I løpet av sommeren 1918 blev vi i Kristiania vant til å ta de mest omfattende forsigtighetsregler likeover for Spanskesyken. Den enkleste og mest elementære forsigtighetsregel overfor denne lumske sykdom bestaar som bekjendt i, at man tar sig et glas kognac med ganske korte mellomrum. Jeg overholdt denne regel samvittighedsfuldt og slap uskadt gjennem den farlige sommeren i byen. Da jeg i slutten av juni maaned sammen med min hustru kom gaaende indover Sognefjeld bidrog flaskene i vesentlig grad til at øke vegten av min oppakning. Jeg følte mig ogsaa derfor nogenlunde sikker for mit liv, da vi efter en tung og slitsom marsj over Sognefjeld kom frem til Turtagrø.»