Klatreforbundet presenterte fredag nye retningslinjer for klatring, og i motsetning til forrige gang så frarådes ikke lenger klatring ute (innendørsvegger er fortsatt stengt).

Les mer om hva du kan og ikke kan gjøre her!

Man skal ikke dele klatreutstyr med andre enn de man er i samme nærkrets - det betyr i praksis de man deler husstand med, kjæreste eller lekevenner for barn. Man bør ikke reise kollektivt til klatrefeltet, og ikke samkjøre i bil med andre enn de i samme nærkrets.

Les våre ti grunner til å droppe klatreturen – og ti grunner til å stikke på klatretur under koronakrisen!

Når det gjelder muligheten for å spre smitte vi klatretak, så oppfordrer Klatreforbundet til å vise og bruke sunn fornuft, og understreker at hender skal sprites eller vaskes mellom hver gang man klatrer.

Slik defineres begrepene nærkrets, omgangskrets, som er viktige for å forstå de nye reglene:

  • Nærkrets: De du bor sammen med og kjæreste, samt lekevenner for barn.

  • Omgangskrets: De du jevnlig omgås med, men med minst 2 meters avstand og maks 5 personer.

  • Andre personer: De du ikke omgås med til vanlig og holder minst 2 meters avstand til.