Klatreforbundet presenterte fredag nye retningslinjer for klatring, og i motsetning til forrige gang så frarådes ikke lenger klatring ute (innendørsvegger er fortsatt stengt).

Annonse

Man skal ikke dele klatreutstyr med andre enn de man er i samme nærkrets - det betyr i praksis de man deler husstand med, kjæreste eller lekevenner for barn. Man bør ikke reise kollektivt til klatrefeltet, og ikke samkjøre i bil med andre enn de i samme nærkrets.

Når det gjelder muligheten for å spre smitte vi klatretak, så oppfordrer Klatreforbundet til å vise og bruke sunn fornuft, og understreker at hender skal sprites eller vaskes mellom hver gang man klatrer.

Slik defineres begrepene nærkrets, omgangskrets, som er viktige for å forstå de nye reglene:

  • Nærkrets: De du bor sammen med og kjæreste, samt lekevenner for barn.
  • Omgangskrets: De du jevnlig omgås med, men med minst 2 meters avstand og maks 5 personer.
  • Andre personer: De du ikke omgås med til vanlig og holder minst 2 meters avstand til.