Vi har laget en liten oversikt basert på Norges Klatreforbund, Regjeringens, Folkehelseinstituttet (FHI) og HelseNorge sine retningslinjer som kanskje hjelper deg litt på veien. Til info så fraråder Norges Klatreforbund all klatring inne og ute. 

Disse retningslinjene er for de som ikke er syke, mistenker at de er syke, eller har vært i kontakt med syke. Det er viktig å presisere at RegjeringenFHI og HelseNorge ikke har gått ut med et forbud mot å være ute, men heller en oppfordring til å være ute. Men med avstand til andre.