Norges Idrettsforbund har i samråd med Helsedirektoratet skrevet fellesidrettslige anbefalinger. Norges Klatreforbund er et særforbund som er under Norges Idrettsforbund, og disse anbefalingene gjelder da også Klatreforbundet.

Klatreforbundet skriver at det er spesielt vanskelig å ha kontroll på overflatesmitte, og fraråder da klatring inne og ute. De presiserer at det er vanskelig å vite hvem som har vært på ruta før deg, og dermed har man ikke kontroll på overflatesmitte. De skriver videre at: "Om stedet du ønsker å klatre på kan anses som helt utelukket for andre å ha vært på eller komme på seinere, vil dette kunne vurderes som så isolert at smittefare ikke er høyere enn ved normal ferdsel i samfunnet."

I tillegg skriver de videre at det er viktig at man ikke belaster helsevesenet mer enn nødvendig. 

Les mer om dette på Norges Klatreforbund sine nettsider

Les våre andre artikler på norsk-klatring.no om klatring og korona: