Vandrehistorier

Magnhild Havreberg Malmo bor i Lier, men er opprinnelig fra Fortun. Faren hennes, Olav Havreberg var født i 1899 i Sørheim, en liten bygd rett ved Feigefossen på sydsida av Sognefjorden, men arbeidet som lærer i både Fortun og Vigdal.

Historien Fyste mann på Storen er en av flere vandrehistorier Olav skrev ned og som datteren siden samlet i boken Skjemt og alvor i gamle Luster (2010). Ifølge Magnhild skulle en av tantene hennes også ha fortalt den samme historien.  Magnhild trodde poenget med historien ikke var bestigningen av Storen, men kanskje heller å gjøre et moralsk poeng av denne bonden som ombestemte seg med hensyn til å gi bort den beste kua.

Segna fortel at ein av bøndene på Ørheim tok ein snøggtur til Gudbranddalen ein sumar. Han gjekk til fots over Sognefjellet. På vegen attende kom han om kvelden til Turtagrø og fekk overnatta der. Det var fyrste halvdel av juli og det var både fe og folk på stølane. Grytidleg neste morgon var han på beina att og ville fara vidare til Feigedalen. Veret var rett vakkert og Skagastølstindane reiste seg med velde mot himmelen laugande seg i morgonsola.