Klatring er blitt masseidrett, og nye utøvere har her fått handboka som kan bidra til å gjøre de mange nybegynnerne til sikrere klatrere. Jeg anbefaler også boka som et kritisk korrektiv og en nyttig realitetsorientering for gamle klatreveteraner.   

Boka er skrevet av klatrer og NRK-journalist Geir Evensen og utgitt på Forlaget Fri Flyt. Jeg er overbevist om at dette er den hittil viktigste boka om temaet klatring som er utgitt i Norge. Boka er et nyttig bidrag til økt kunnskap og bevissthet om hvordan vi kan øke sikkerheten og redusere antall ulykker blant alle typer klatrere. Men selvsagt er ikke boklesing tilstrekkelig. Praksis i form av kurs og det du lærer på turer sammen med erfarne klatrevenner, er minst like viktig. Dette poenget blir da også understreket av forfatteren i bokas innledningskapittel.