Da Dag Hagen, redaktør i bladet Klatring, gikk gjennom bøkene fra Fri Flyt forlag, og så på hvilke som det var mest interesse for, fant han et tematisk fellestrekk: sikkerhet. Men det manglet en bok om sikkerhet i klatring. Et paradoks – da man kan tenke seg at det er flere potensielle faremomenter i klatresporten enn på for eksempel på toppturer, mens det finnes en rekke bøker om trygge toppturer. Dette litterære hullet måtte fylles. 

Den som fikk forespørselen om å gjøre jobben, var journalist og NRK Supernytt-produsent Geir Evensen. Ved en tilfeldighet kom han over det han i dag beskriver som livsstilen sin på en ferietur til Thailand for 15 år siden. Der møtte han noen venner som drev med klatring.