En av Klatrings faste bidragsytere, Geir Evensen, er for tiden i gang med et større prosjekt. Han skal skrive bok om sikkerhet innen klatring. Bokprosjektet tar for seg sikkerhetsaspekter og risikomomenter i alle de vanligste klatredisiplinene, og motivasjonen er å få ned antall ulykker.

Til vanlig jobber Evensen i NRK, men har tatt et halvt års fri for å arbeide med skrivingen, finansiert av stipend fra Norsk Faglitterær Forfatterforening (NFFO). Boka er planlagt utgitt til neste år på forlaget Fri Flyt Forlag, og har arbeidstittel «Sikker klatring».

Annonse

Oppdatert. Boken Sikker Klatring er ferdig. Les mer om den her.

– Hva er forskjellen på denne boka og eksisterende klatrehåndbøker?
– Håndbøkene som allerede finnes tar gjerne for seg sikkerheten kun innenfor et begrenset område av klatringen, f.eks. fjellklatring. Eller de har med sikkerhet bare som ett av flere tema, ved siden av f.eks. klatreteknikk og metoder. Jeg har tenkt å ta for meg alt fra buldring til alpin vinterklatring, og kommer til å fokusere mer på hvordan og hvorfor faktiske ulykker skjer. Personlige feil og menneskelig svikt blir sentrale punkter og gjennomgang av ulykkesstatistikk en viktig innfallsport.

– Er boka ment for nybegynnere eller mer erfarne klatrere?
– Begge deler. Det er også noe som skiller den fra mesteparten av eksisterende klatrelitteratur, som stort sett er rettet mot begynnere. «Sikker klatring» prøver blant annet å avdekke hvorfor selv svært erfarne klatrere gjør banale feil som fører til ulykker. Jeg ønsker også å samle inn gode tips og små og store sikkerhetsråd. Gjerne sånt som mange ikke vet om eller tenker på, til tross for at de har klatret i mange år.

Geir Evensen ønsker hjelp og bidrag fra klatremiljøet, spesielt til de gode tipsene. Han vil også høre hvilke sikkerhetstema du har lyst til å vite mer om, og oppfordrer alle som vil bidra til å svare på spørreskjemaet han har laget.
Det finner du her: https://goo.gl/forms/7ATZCoCERndw8czG3