Dette er rutene Idyll (7+/8-) er et rent riss som for en del år siden ble utstyrt med tre borebolter. Ruta ble førstebesteget av Kristen Reagan, etter at kreatør ikke klarte å gå den. Rett til høyre for denne er det en kort kamin og et riss, med en til to meters mellomrom. Mellom disse finner man en slags eggformasjon med navn Handa på kanten (6-), som før hadde tre borebolter. Klatreglede for alle (6) og Trad velkommen (6+) ble boltet av Kristen Reagen nå i sommer. Begge er 22 meter lange og helboltet, på tross av at de trygt kan sikres naturlig. Linjene er ikke sammenhengende riss, men noe hyllete og med oppbrutte rissformasjoner. Fire ruter har fått boltene fjernet. Felles for dem er at de kan klatres på naturlige sikringer, men at de som har satt boltene ønsker at de skal være tilgjengelige for flere.Det har tidligere vært en del murring rundt ruta Idyll, og flere har tatt til orde for at det ikke er greit å bolte en slik risslinje. Men førstebestiger Kristen Reagan har et mer pragmatisk forhold til bolter og mener de medfører at rutene faktisk får bestigninger.– Flere av tradlinjene har stått i mange år og har enda ikke hatt en eneste repetisjon. Det vil også bli en bolteløs Idyll sin gjengrodde skjebne. Det er veldig mange tradlinjer her på Hyggen, men jeg ser sjelden folk på dem. I helgene er det ofte kø på boltelinjene. Det er et reelt behov for er flere enklere boltelinjer, av grad 4-6. Det er for eksempel 9 tradruter på grad 6 der som alle svært sjelden, eller aldri, klatres, mens reelt sett 1 eller 2 bolteruter av grad 6 som er graden til Klatreglede for alle, som boltene er kappet på, sier han.Flere av tradlinjene har stått i mange år og har enda ikke hatt en eneste repetisjon. Det vil også bli en bolteløs Idyll sin gjengrodde skjebne. Det er veldig mange tradlinjer her på Hyggen, men jeg ser sjelden folk på dem.Reagan undrer seg ikke bare over kappingen av bolter, men også over måten det er gjort på. Idyll har fått sine limbolter jekket ut, noe som har laget veldig stygge merker i veggen. Handa fra kanten har fått sine ekspansjonsbolter slått inn. Trad velkommen og Klatreglede for alle har fått hengere i toppen fjernet, og en bolt med henger ødelagt av slag med hammer.– Det er vel ikke usannsynlig at rutenavnet Trad velkommen, på en bolterute som kan sikres naturlig, muligens har vært det som har fått begeret til å flyte over for noen?– Ja, jeg gav ruta det navnet for å skape diskusjon, og det har jeg jo klart, sier Reagan.Torsdag kveld møttes representanter fra Drammen Klatreklubb (DKK) og Røyken og Hurum Klatreklubb (RHKK) for å diskutere det som har skjedd på de tre rutene. Medlem av RHKK Klemet Store opplevde følgende utfall, og skriver dette i en melding til norsk-klatring.no:– Det ble litt diskusjon om bolteetikk. Enighet om at kapping av bolter er uakseptabelt.  Enighet om at Kristen sin bolting er i strid med DKK sin policy. Men at det kan samsvare mer med NKF sin policy. DKK mente at han hadde rett til å bolte, men at de var uenig, og at de kunne bare prøve å overbevise han om å ombestemme seg. Begrunnet med at han er 1. bestiger. Vi var enige om at DKK og RHKK tar et møte senere om feltutvikling. Det er også verdt å påpeke at klubbene er opptatt av at diskusjonen skal være i en konstruktiv og respektfull tone.Harald Bakken, som har førstebesteget halvparten av rutene på feltet, også tradrutene, er klar på at feltet trenger flere boltelinjer.– Vi kommer ikke til å bolte noen av de andre trad rutene. Men at vi kanskje lager noen nye, lettere ruter som eventuelt også kan gåes naturlig får vi se på.Kristen Reagan oppfattet at alle syntes boltekappingen er uakseptabel, men at DKK fremholdt sitt klare ståsted om at linjer som kan gås på naturlige sikringer ikke skal boltes.– Det ble en slags konklusjon at DKK fortsatt måtte forholde seg til sine strikte retningslinjer – fremfor NKF sine – og var imot all bolting av linjer «som kan gås naturlig». Videre at det uansett ville være førstebestigers rett å beslutte rundt bolting versus ikke bolting.Styremedlem Per Ødegård fra DKK opplevde at man var enige om at de to rutene lar seg sikre på en trygg måte av klatrere som klatrer greit på graden.– Man trenger altså ikke være 8-klatrer for å gå disse 6-erne trygt på kiler. De fleste var vel også enige om at dette er utenfor DKKs boltepolicy, som jeg ikke tror er særlig forskjellig fra hva resten av klatre-Norge står for. Altså man bolter ikke opp linjer som kan sikres trygt naturlig.Ødegård fremholder at det er mange av DKKs medlemmer som setter pris på trad-klatring, og det har ikke vært noe krav fra klubbens medlemmer om noen endring i klubbens policy eller feltutvikling på dette området.– Tvert i mot, Mellomveggen og Hyggen Vest er populære klatrefelt, og to av svært få klatrefelt som har masse tradruter. Jeg opplevde også at rutekreatør likevel valgte å bolte, fordi han mener det hovedsakelig er bolteklatrere som frekventerer feltet, noe jeg er uenig i.Han mener videre at DKKs boltepolicy burde vært fulgt i utgangspunktet, men understreker at klubben ikke har noen sanksjoner om folk velger å gå frem på egenhånd slik som her.– Jeg påpekte også at DKK har stått for utvikling av dette og andre felter i Drammensområdet i 25 år, og ønsker å fortsette med dette i god dialog med andre klubber og rutekreatører.Han skriver videre at det skal ryddes opp i rutene det gjelder, som å fjerne ødelagte bolter. – Så ønsker DKK at boltepolicyen følges, i det ligger det at vi ikke ser behov for bolter på de to rutene.I forkant og etterkant av boltefjerningen har det vært en hel del skittkasting i sosiale media. Jan Petter Brennfelt, som sitter i bolte- og klatrefeltkomiteen i DKK, reagerer kraftig på det.– Min konklusjon er at enkelte tastaturklatrere som bidrar med lite annet en hetsing skulle fått fingrene banket med yosemitehammer. Den måten man nå hetser folk på nettet er ikke akseptabelt. Greit at man har forskjellig syn. Men enkelt sagt, ønsker du å bidra så får du stille selv på feltet og lage ruter slik du mener de skal være. Orker du ikke det så kan du påvirke etikk via verv i klubber og diverse komiteer. Gjør du ingen av de delene, så får du stilltiende respektere andres åndsverk, sier han.RHKK vil beslutte sitt ståsted i tiden fremover, skriver Reagan i en epost.- RHKK vil ta en form for «action» både skriftlig kommunisert og praktisk (rebolting eller opprydding/helkapping) i løpet av nærmeste uker og det blir jo et vektig innspill og statement fra HRKK. Flere andre linjer på dette feltet som kan gås naturlig er boltet, blant annet ruta Lyn og torden (6+), som er en veldig fin oppvarmingslinje for de litt dyktigere klatrerne. Denne var naturlig sikra før, men ble veldig sjelden klatra. Nå er det en populær linje, poengterer han.Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for å ha kappet boltene. Kontrovers: Hyggenentusiaster Kristen Reagan og Harald Bakken mener Mellomveggen trenger flere lette bolteruter og at noen av tradlinjene må ofres. Foto: Dag Hagen Nye ruter: To av rutene som har fått bolter ødelagt.  Spor: Slik ser det ut når limbolter jekkes ut. Foto: Dag Hagen Riss: Idyll er risset midt i bildet. Foto: Dag Hagen