For et par år siden gav Nissedal kommune midler til Fri Flyt AS for å gjøre positive tiltak for utviklinga av klatringa i Nissedal. I vinter så vi at vi hadde en del midler igjen, og siden det har vært et sterkt behov for å rebolte mange av de eksisterende rutene, rettet vi fokus mot disse. Undertegnede engasjerte sentrale og erfarne Hægefjellsklatrere til å håndtere arbeidet. Vi laga en prioriteringsliste for hvilke ruter som det trengs aller mest på, og her kommer en status på de rutene som har blitt rebolta. Vi synes det er veldig positivt at dugnadsånden har vært sterk, og det er bra det har blitt satt i gang en rebolting. Dette vil gagne hele klatre-Norge positivt, og vi håper at samtlige klatrere setter pris på den stykke arbeid som har blitt gjort så langt. 

REVEN (6-): John Liungman og Marting Meyermann gjorde et bra stykke arbeid på Reven den 7. juni. De bytta fem standplassankere, dvs ti bolter. De satte Fixe PLX expander bolt med ring. Generelt sett var boltene mellom standplassene i bedre stand, men det kan med fordel ses på igjen om noen år. Det ble satt et nytt anker i toppen mer ute på veggen enn på hylla (se illustrasjon). Det vil gjøre en eventuell rappell bedre fordi tauet ikke kiler seg like lett fast.