Klatreforbundet har igangsatt en høring om videre utvikling på Hægefjell. På deres sider kan vi lese:

«En plan for re- og ombolting av ruter på Hægefjell og andre tiltak for å fremme klatringen i Nissedal er nå klar for innspill fra alle som er engasjert i utvikling av klatringen i området. Planen er et resultat av forslag fra Klatrefestivalen og Fri Flyt AS og påfølgende diskusjoner med klatreklubber i nærheten, Norsk tindeklub, Norges klatreforbund og enkelte førstebestigere.
Den er utarbeidet i kjølvannet av et møte mellom de samme partene i februar, der den videre utviklingen på Hægefjell og i Nissedal ble diskutert.
 
Du kan laste ned planen her. Uttalelser og innspill sendes til Norges klatreforbund på klatring@klatring.no innen 13. juli.»