Når man kjører over den gamle brua i Treungen og fortsetter oppover langs vestsiden av den store innsjøen Nisser reiser det seg store, slake vegger av granitt på alle kanter, og det slake terrenget på østlandet forsvinner i bakspeilet.

Buldring Nissedal Hægefjell
FINE OMGIVELSER: Ida Nilsen på Rundsveien, 5+. Foto: Kyrre Buxrud