Rebolting på Hægefjell

I kjølvannet av møtet mellom Klatrefestivalen, Tindekluben og Klatreforbundet, som resulterte i en handlingsplan for Hægefjell, er det nå utført mye bra arbeid med rebolting og ombolting. Her info om hva som er gjort.

Sist oppdatert 12. august 2019 kl 14.32
Klatrere på Hoph Zing (6+) på Hægefjell. Foto: Marius Grimsæth
Klatrere på Hoph Zing (6+) på Hægefjell. Foto: Marius Grimsæth

For et par år siden gav Nissedal kommune midler til Fri Flyt for å gjøre positive tiltak for utviklinga av klatringa i Nissedal. I vinter så vi at vi hadde en del midler igjen, og noen av oss klatrerne på huset vet at det har vært et sterkt behov for å rebolte mange av de eksisterende rutene. Undertegnede engasjerte hovedsakelig Nils Rune Birkeland og Marius Olsen til å være håndtere dette. Mange andre klatrere som har vært sentrale rundt klatringa i Nissedal har også deltatt. Vi laga en prioriteringsliste for hvilke ruter som det trengs aller mest på, og her kommer en status på de rutene som har blitt rebolta. Vi synes det er veldig positivt at dugnadsånden har vært sterk, og det er bra det har blitt satt i gang en rebolting. Dette vil gagne hele klatre-Norge positivt, og vi håper at samtlige klatrere setter pris på den stykke arbeid som har blitt gjort så langt.

Les også: Dalen Gud skurte

Reven (6-)
John Liungman og Martin Meyermann gjorde et bra stykke arbeid på Reven den 7. juni. De bytta fem standplassankere, dvs ti bolter. De satte Fixe PLX expander bolt med ring. Generelt sett var boltene mellom standplassene i bedre stand, men det kan med fordel ses på igjen om noen år. Det ble satt et nytt anker i toppen mer ute på veggen enn på hylla (se bilde under). Det vil gjøre en eventuell rappell bedre mtp at tauet kiler seg ikke like lett fast.

nytt anker i toppen på reven hægefjell
nytt anker i toppen på reven hægefjell

Rebolting: Nytt anker i toppen av Reven (6-).                                                                

rebolting av reven hægefjell nytt anker markert
rebolting av reven hægefjell nytt anker markert

Nytt anker: Reboltinga av Reven (6-) markert med blå ring. Illustrasjon: John Liungman

Les også: Bli en ledertype

Tyrion (7)
Nils Rune Birkeland, Mari Myrstad og Thomas Dahlslett tok seg turen til Hægefjell den 4. juli for å gjøre et stykke arbeid på Tyrion. Der var det flere av boltene som var helt gjennomrusta, og på standplassene ble det supplert med en ekstra bolt der det bare var en bolt tidligere.

  • På 4. taulengde ble den ene bolten uten henger erstattet, og på standplass etter 4. taulengde ble det satt en supplerende bolt for også der å erstatte bolt uten henger. Disse to boltene uten henger ble ikke sanert, men bør kunne fjernes på en enkel måte dersom noen tar med seg en 8 mm umbrakonøkkel.

  • På standplass etter 5. taulengde ble det satt en ekstra standplassbolt for å supplere en Petzl longlife som fortsatt er i god stand.

  • På 6. taulengde (cruxet) ble det satt tre nye ledbolter med mer optimal plassering for å unngå mulige hyllefall til erstatning for de to første som stod der fra før. De gamle boltene var i svært dårlig forfatning (alvorlig rustangrep!) og skremmende lette å knekke med to små hammerslag(!) Den øverste bolten på denne taulengden er fortsatt i god stand og ble dermed ikke erstattet. Totalt 4 gode bolter på denne taulengden nå, men fortsatt behov for en til to kamsikringer i flaket/risset til venstre.

  • Standplassen etter cruxet ble supplert med en ekstrabolt. Den ene som var der fra før (Petzl longlife) er fortsatt i god forfatning.

  • På 7. taulengde ble det plassert en ekstra bolt på traversen til erstatning for den første (høye Petzl longlife-bolten) som har blitt forlenget med gamle slynger. Disse slyngene ble fjernet, men bolten lot vi stå siden den fortsatt er i god forfatning og muligens kan indikere starten på en variant rett opp svaet dersom noen senere skulle føle seg kallet til å fullføre den.

  • Den ene bolten på 8. taulengde (ca 10 meter etter standplass) ble fjernet. Den var i svært dårlig forfatning (alvorlig rustangrep!) og skremmende lett å knekke med to små hammerslag(!). Lett å sette naturlige sikringer her, så denne bolten har ingen funksjon.

Kommentarer til boltene som ble stående

«Vi klarte ikke lokalisere bolt på standplass etter 1. taulengde. Denne har uansett ingen funksjon da det er lett å sette naturlige sikringer i dette området. Bolt på standplass etter 2. taulengde lot vi også stå. Dette er en svært rusten 12 mm bolt med rappellring. Vi lot den likevel stå siden det er lett å legge naturlig standplass her, samtidig som bolten i henhold til klatreføreren markerer hvor standplassen skal være. Det samme var tilfellet med bolten på standplass etter 3. taulengde. Lett å legge naturlig standplass her og bolten markerer i henhold til klatreføreren hvor standplassen skal være, dessuten er denne bolten fortsatt i god stand. Vi lot også de to boltene som står igjen etter en redningsaksjon tidlig på 9. taulengde få være i fred. Disse er fortsatt i god stand og gir en mulighet for rappell-escape ned veggen fra dette punktet i «nødstilfeller» (5 rappeller dersom man har to 60 m tau: 1. til standplass etter 6. taulengde, 2. til standplass etter 4. taulengde, 3. ned til standplass etter 3. taulengde, 4. ned til singel bolt og 5. ned til diagonalrampen i bunnen). Dersom dette gjøres må single bolter på de to siste rappellene backes opp med naturlige sikringer da de to siste rappellene i tilfelle går på enkle bolter av eldre årgang. Bolten (Petzl longlife med fortsatt god kvalitet) rett før (eller på?) standplass etter 9. taulengde lot vi stå. Den kan ha en funksjon for å styre tauet utenom den glupske sprekken med flak og blokker ved en bedre plassert standplass 2-4 meter høyere oppe. Bolten er likevel stengt tatt ikke nødvendig på grunn av gode sikringsmuligheter så lenge man holder seg unna de nevnte løse flakene/blokkene. Bolten på siste taulengde er fortsatt i grei forfatning, så denne lot vi stå. Den har både funksjon som «veiviser» i det temmelig formasjonsløse terrenget i toppen og gir optimal sikring av det korte 5’er-opptaket.

 

rustede bolter tyrion hægefjell
rustede bolter tyrion hægefjell

Utrangerte bolter: Eksempel på gjennomrusta bolter på Tyrion.

Heroes of Telemark (7)
Nils Rune Birkeland, Lars Jacobsen og Thomas Dahlslett tok seg turen til Hægefjell 2. juni for å gjøre en rebolting av Heroes of Telemark.

«Utstyret på samtlige rappeller/standplasser er erstattet med nye ekspansjonsbolter med doble ringer. Av de seks gamle boltene som står igjen på ruta er 2 stykk i stål av 304 eller 316-kvalitet og vurderes som ok i mange år til. De resterende fire kan vurderes erstattet ved en seinere anledning, men medfører liten sikkerhetsrisiko ved bruk. Det er kun overflaterust på hengeren.

Det er tilført to ekstra bolter på den første 6’er lengden, slik at risikoen for hyllefall er eliminert. Standplassen på denne taulengden er også flyttet til en mer optimal plassering slik at den gamle standplassen fungerer som en rappellstasjon. På taulengden for cruxet er det plassert en ekstra ledbolt som muliggjør et mer direkte linjevalg. Standplassen til venstre for denne bolten (som deles med «Reise zum Mond») kan dermed elimineres, og boltene der er ikke skiftet ut. Utskifting bør gjøres i forbindelse med en eventuell rebolting av «Reise zum Mond». Sanering av gammelt utstyr ble gjort ved å skru av ringer/hengere og slå bolter inn i fjellet. Der boltene ikke kunne slås inn ble godset knekt med en tung hammer slik at metallet likevel ligger plant med fjellet. Noen få bolter som ikke lot seg slås helt inn kunne ikke knekkes på denne måten, og bolterestene er slått flate inn mot fjellet, men er fortsatt synlige. Disse restene kan kappes med vinkelsliper seinere.»

Les også: Løse steiner i fjellet – dette må du tenke på

Publisert 12. august 2019 kl 14.32
Sist oppdatert 12. august 2019 kl 14.32
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen