Karene døpte den nye ruta Entalpi, og graden er satt til M5.

Nelson, som bor i Oppdal, gått flere ruter i den nordvendte veggen, og det er noen år siden han begynte å tenke på denne linja. Men ikke før sist lørdag fikk han muligheten.