Haley redegjør grundig for både vurderinger og utfordringer (som det er mildt sagt mange av) underveis til toppen av Fitz Roy. Og selv Haley - som i god alpinklatretradilusjon kanskje ikke er verdens største skrythals - innrømmer på toppen at soloturen opp the Supercan var pretty darn badass.

Ruta er for øvrig hele 1600 meter lang, og består av en 1000 meter lang is- og snørenne opp til 80 grader, med 15 taulengder moderat klippe- og miksklatring i toppartiet.

Se filmen: