Ben Johnsen

benjohnsen

Ben Johnsen (79) har klatret det meste av livet, og fremdeles aktiv. Han har skrevet flere bøker om natur og fjell, blant annet Jotunheimens stortopper og Lyngsalpene. Han har virket som professor i matematikk ved Universitetet i Tromsø. 

Det flotteste fjellet nord for polarsirkelen  – William Cecil Slingsby 1898