Fallet skjedde i forbindelse med kurs arrangert av Mandal- og Lindesnes Klatreklubb. På slutten av den andre kursdagen falt kvinnen seks-sju meter ned fra klatreveggen. 

Både sikreren og den 25 år gamle kvinnen skal ha vært uerfarne, og ifølge avisa Fædrelandsvennen mente hun ulykken skjedde fordi sikringsrutinene var uforsvarlige og sviktende, og at kursarrangøren var uaktsom. 

Les en annen historie om en dramatisk innendørs-ulykke som endte med ryggskade her!

Hun krevde 800.000 kroner i erstatning etter fallet i klatreveggen i Mandalshallen høsten 2017, men ble altså ikke hørt av tingretten.

Retten slår fast at det er en «god del sprik» i vitneforklaringene, og at kvinnen som saksøker ikke har klart å sannsynliggjøre at opplæringen hun fikk var mangelfull, slik at det er grunnlag for å si at instruktørene handlet uaktsomt. Det er ikke avgjort om hun anker dommen.