Det var Christianssands Klatreklubb som foreslo å innføre et nytt kort, ved siden av Brattkort. Forslaget lød noe slikt som:

«Se på ordninger for å få på plass et nasjonalt topptaukort med tilhørende topptaukurs og topptautest.»

– Hensikten er å rekruttere flere barn og unge til sporten. Problemer er at barn som klatrer, må sikres av foreldre. Foreldrene har gjerne aldri hverken klatret eller sikret, og er overhode ikke i stand til å ta et Brattkort, og ikke ønsker de det heller, sa CKKs Jan Egil Hansen til norsk-klatring.no.

Brattkortet krever både klatreevner, og ikke minst ledeevner.

Flere klatreklubber har innført sine egne topptauskort for å kontrollere at foreldre eller andre som har med barn på klatresentre, kan sine saker.

Klatreforbundet har på sin side vært klare på at de ønsker kun et kort. Ett kort og en test – en enkelhet som de har ment har vært en styrke for praktisering av ordningen.

Prosessen lå an til å få en litt ullen avslutning, da CKKs Jan Egil Hansen tok ordet og ville ha saken behandlet. 

OKKs Nicolai Kolstad og Reidun Bolsø (nå valgt President) fulgte opp med å innvende at å utrede i to år og så fatte en beslutning var lite ambisiøst. De la inn et nytt forslag som rett og slett innebar å innføre Topptauskort i kommende periode, og revidere/tilpasse Brattkortordningen. 

CKK trakk så sitt forslag om utredning, og stilte seg bak OKKs forslag. 

Dette ble enstemmig vedtatt av tinget. 

Dermed ligger det altså an til at klatrende barn over det ganske land går en sikrere fremtid i møte.

Andre saker som ble vedtatt var at styret skulle se på muligheten for å opprette en førerportal. Innvendinger her var det problematiske med vedlikehold og oppfølgning av slike sider.

Klubbkontigenten til NKF ble vedtatt holdt uendret, med begrunnelse god økonomi i forbundet.

reidun_tinget
reidun_tinget

Ansvarlig: Like mye som CKKs Jan Egil Hansen nektet å la tingets stilling til Topptauskort ebbe ut i intet, tok disse to; Nicolai Kolstad og Reidun Bolsø, tak i Hansens standpunkt og lanserte et konkret forslag om innføring av Topptauskort i kommende tingperiode. Det ble enstemming vedtatt. Foto: Dag Hagen