I likhet med Tina Hafsaas måtte også Mari Salvesen kutte ut påskens utenlandstur, men uten at hun ser så veldig svart på påsken av den grunn.  

– Hva skal du denne påska Mari?