Bratte Rogalands Venner la ut på sin FB-side at det har blitt lagd en isklatrefører for Rogaland og Sirdal. 

Det er britiske Richard Gaches som er pådriveren og ildsjelen for å lage denne føreren. Det ryktes om at det planlegges på sikt å lage en mer komplett isklatrefører. 

Annonse

I denne nye isføreren er det isklatring alt fra grad WI3 til WI6, og linjer opp til 500 meter lange. Denne isføreren kan muligens tydeliggjøre Rogaland som en bra isklatredestinasjon dersom forholdene er der. 

I føreren er det beskrevet grad på fossene (noe som kan variere selvsagt med forholdene), forslag til anmarsj og retur beskrevet i kart og ikke minst bilder av fossene. 

Isklatreføreren finner du på Bratte Rogalands Venner sin nettside. 

Vil du begynne med isklatring? Les mer om hvordan du kommer i gang med isklatring.