Et kvarters kjøretur østover på Rv70 fra Sunndalsøra og tre kvarter vestover fra Oppdal, henger den mektige islinja Lauvåa.

Godt synlig fra dalbunnen, plastret på bratt og ofte bart fjell, flott eksponert i sydhellingen av dalen.