Norge var og er en viktig internasjonal destinasjon for isklatring. Med kalde og stabile temperaturer og bratte fjell, bygger isen seg fort i dette landet. 

Tomas Carlström har bodd i Hemsedal siden 1970 og har vært en av pionerene med flere førstebestigninger, men ikke minst har hatt god innsikt i miljøet grunnet hans mangeårige jobb som utstyrsimportør.