Du ser den ikke før du har gjort unna det meste av anmarsjen. Det vil si ski- eller fotturen inn Vengedalen, stegjerntråkking opp Hånnjura og deretter inn i botnen mellom Oliskardtinden og Romsdalshornet. Først da får du vite om det er gode nok forhold til å fortsette turen. Er du heldig, ser du at det lyser i blå is oppe i den bratte passasjen som leder opp til renna som er oppkalt etter Carl Hall, altså Halls renne. 

I så fall er det bare å fortsette. Følg snøen rett opp til du er oppe ved starten på isen. Til sammen fire taulengder med is cirka grad 3-4 og noe snø fører opp til den store åpne snørenna (Halls renne). Dermed er du inne på den klassiske normalvegen på Hornet, som kan følges videre til toppen. Det vil si moderat snø opp til den bratte avslutninga opp til skaret mellom Lillehornet og Hornet, og videre langs sørryggen til toppen på Romsdalshornet.