Her er en guide over de mest brukte stedene innen en halvtimes kjøring fra Oslo. Is er som kjent et foranderlig medium og islinjer og kvalitet på fosser og vannsig endrer seg drastisk fra år til år. Graderingen på områdene kan derfor endres, så disse fungerer kun som en pekepinn. På facebookgruppen Isforhold rundt om i Norge legges det jevnlig ut oppdateringer under vinteren.

Gjerdrum og Skedsmo
Gjerdrum er kanskje det mest brukte isfeltet for Oslo-boere, både som trenings- og kursfelt. De siste årene har lokale klatrere lagt ned et stort arbeid for å lede vann og skape fine linjer. Med 10 meters anmarsj, mulighet for å gå rundt til toppen og plass til flere taulag er det et populært område. Det er forankring I trær, så ta med slynger.

Annonse

Feltet ligger rett ved før Hvalsberget klatrefelt, vis-a-vis busstoppet. Det kan parkeres helt opp langs gjerdet i busslommen og opp i stikkveien til venstre. Sørg dog for ikke å stå i veien for de fastboende. Det er også mye trafikk fra veien, så pass på.

Feltet her er ca 15-20 meter høyt og 30 meter bredt med de nye vannsigene og det er kommt noen fler krevende formasjoner lengre opp I lia. Gradene her er ca WI2-3, med noen brattere opptak på gode år. Det er også gått noen mikslinjer her på trad.

Går man 300 meter videre langs veien, forbi Hvalsberget klatrefelt, og opp i skogen er det fine formasjoner på år med mye is rundt. Grad rundt 2-3. Spesielt er det en flott issøyle rundt grad 5 på ca 20-25 meter enda litt lengre opp I skogen.

Adkomst
Kjør E6 mot Gardermoen og ta av mot Gjerdrum ved de to Shellstasjoner og følg skilting til Gjerdrum. Etter ca 5 km kommer feltet på høyresiden av veien. Parker i buslomme.

Bånntjern
I Holmenkollen ligger Bånntjern som er en fin nybegynnerfoss og for de som ønsker topptau eller clogging. Fossen er ca 20 meter høy, med tre  som forankring. Graden ligger på rundt WI2-3.

Adkomst
Fra Oslo sentrum, følg Slemdalsveien fra Majorstuen og oppover. Ta av til høyre opp Trosterudveien, deretter følg Melkeveien til snuplass. Fossen ligger tre minutters gange fra snuplassen. Evt T-Bane (nr 1 til Frognerseteren) til Vettakollen stasjon. Følg Huldreveien oppover. Gå til høyre inn Gulleråsveien og deretter opp Bånntjernveien til venstre. Følg sti/skogsvei til Bånntjern.

Hauktjern
På Hovedfeltet på Hauktjern der hvor tradruten Nøkkens rike går, danner det seg en veldig fin linje, grunnet mye vannsig. Linjen er grad 4-5 og rundt 25-30 meter. De fleste år er isen tjukk og fin til å skru i, men ellers går det å sette topptau i stort tre på toppen.

Linjen blir ikke så bred, så passer best for et taulag. Noen år går det også an å klatre på tynnere is på begge sider og sikre i limbolter.

Adkomst
Gå fra Østmarksetra til Hauktjern. Fortsett over isen på Hauktjern på nedsiden av Sjøklippen.

Heggedal
Heggedal byr på imponerende linjer og veldig mye variasjon i grad WI2-6. Her ligger også noen boltede mikslinjer fra grad M5-M7+. Isen endrer seg fra år til år men en fører over feltet kan finnes i Drammensgranitt-føreren med over 20 linjer. De midterste linjene har ofte den beste isen. For topptau går man til venstre ved isen og følger ryggen oppover. På toppen er det mye treer til fester, men husk lange slynger og gjerne litt statisk tau da treerne ligger et stykke over kanten. For de som liker å lede på is, bør det sies at isen i Heggedal kan være veldig porøs og lunefull og erfarne klatrere har svettet seg gjennom ruter med skruer som enten ikke fester eller faller ut underveis.

Adkomst
Feltet ligger ca 1,5 km fra Heggedal stasjon. Følg grusveien bak togstasjonen. Etter at veien krysser over på venstre side av togskinnene, blir fossen synlig på høyresiden av dalen. Parker langs veien ved siden av togskinnene. Anmarsj ca 5 min.

Stryken
Stryken er blant de bedre is-formasjonene i Oslo området. I store trekk byr feltet på 4 linjer med mye variasjon. Til venstre ligger en linje med hylleformasjoner og brattere opptak. I midten ligger to brattere linjer og til høyre er det en linje som er litt slakkere. Linjenes karakteristikk varierer med forholdene. Flere av linjene er opp til 50 meter lange og grader fra WI3-5. Egner seg best til å gå på led.

Adkomst
Feltet ligger ved Trondheimsveien, ca 3,5 km sør for Stryken stasjon. Fra sør, parker ved Varpet kontrollstasjon. Følg veien i ca 10 minutter til isen blir synlig. Fra nord, parker ved grustaket som ligger på østsiden av Rv4 og ovenfor avkjørselen. Derfra ca 15 minutters anmarsj.

Jaklefossen
Jaklefossen ligger utenfor det vi har satt som grense for feltene, men bør likevel nevnes da det er et av de største isklatrefeltene i Oslo. Feltet byr på flere linjer av varierende bratthet og er oppdelt i tre sektorer. Venstre sektor er slakkest med ca 25 meters høy is. Midtre delen er noe brattere og ca 15 meter bred og 20-30 meter høy. Til høyre ligger en smal linje på ca 35 meter med spennende klatring. Alle linjer kan topptaues fra treer i toppen.

Adkomst
Kjør E18 i retning Hønefoss og ta av mot Jevnaker Rv241. Følg skiltene mot Ringkollen ved Klekken. Parker der veien deler seg, ca 150 meter etter bommen.  Gå så ned traktorvei på høyre side, ca 20 meter før parkeringen. Gå til høyre ved trekanthytten og følg bekken som ligger ca 40 meter til høyre for trekanthytte nummer to. Følg så bekken til toppen av fossen og rappeller ned.

Dette er et lite utdrag av det vi mener er de beste stedene å klatre is ve Oslo. Det finns mange andre alternativ og veiskjæringer. Av andre områder som er klatret kan nevnes; Perhusfjellet, Lysakerelva og. Av veiskjæringer kan nevnes Sollihøgda, Leangbukta, Liertunnelen, Grua, Grefsenkollen, og en del muligheter i drammensområdet som er nevnt i føreren Drammensgranitt. Det er bare å holde øynene åpne og prøve ut nye områder!