For å isklatre bør det være kalde temperaturer over lengre tid slik at fossene fryser på. 

Norge er kjent internasjonalt for stabile og gode isklatreforhold gjennom vinteren, og Norge har mange flotte fosser som fryser på om vinteren.