Hårek ble klatret første gang midt på 80-tallet av Kjell Ivar Knutsen og Bjarne Schmidt. Det er imidlertid noen stridigheter om hvilken stil dette ble gjort i. Første repetisjon var sannsynligvis Ola Fjøsne og Otto Romfo. De hevder å i alle fall ha gått dette i god stil etter datidens normer, men er noe mer kritiske til førstebestigerne. Ordet «clog» dukket blant annet opp.

Men siden pionerene fra isklatringens barndom i Oppdal er blitt gamle og husker dårligere, er det vrient å få klarhet i omstendighetene og årstallene rundt begge bestigningene.

Annonse

Det rådende graderingssystemet i området på denne tiden hadde bare tre grader: Lett, middels og vanskelig. Et romslig system som sjelden bød på alvorlige feilgraderinger. Men bare enkelt er dette systemet heller ikke; førstebestiger påpeker at en ”vanskelig” rute i Oppdalssystemet er noe enklere enn en ”vanskelig” i det tilsvarende systemet for nabokommunen Sunndal. Hårek ble i alle fall satt i «vanskelig» etter det rådende lokale graderingssystemet på Oppdal.

Vanskelighetsgraden kan imidlertid variere mye. Fra å være en koselig WI4 enkelte år, kan den være en nokså dårlig sikra WI5 andre år. Dette kommer av den bratte sistetaulengda som ofte kan by på vertikal is iblandet mye snø og blomkålformasjoner, men som andre år får feit og fin is som legger seg noe. Undertegnede har heldigvis alltid truffet på såpass gode forhold at han har klart å dra det noe overvektige legemet sitt greit til topps.

Hårek er en av de brattere fossene i Oppdalsområdet. Den ligger i Gråura, det mektige juvet mellom Sunndal og Oppdal. Dette er et flott område, med flere flotte fosser. Men på grunn av klima og tilgjengelighet er det mindre populært enn Drivdalen. Fra standplassene på Hårek er det flott utsikt til andre fosser på motsatt side av juvet. Hårek ble ikke klatret så ofte tidligere, da den var, og fremdeles kan være, relativt seriøs. Men med moderne isutstyr er den blitt tilgjengelig for flere, og kan i dag trygt kalles en klassiker.

 

Hårek

Hvor: Fra Oppdal kjører man R70 mot Sunndalsøra, og tar av mot Vikaseter. Etter at du krysser elva tar du høyre i retning vestover på motsatt side av elva, fram til veien stopper. Fortsett til fots ca 100m til en bekk. Følg denne bekken nedover til det blir bratt. Her rappellerer du ned 60m til bunn av fossen.

Når: Fossene i Gråura fryser noe seinere enn Drivdalen, men Hårek er artig og relativt lett tilgjengelig dersom det ikke er for mye snø. Sesongen på fossene i Gråura er som regel fra desember til mars.

Taulengder: Hårek er 60m høy, men klatres gjerne i to taulengder på ca 30m, hvorav den andre er den klart tyngste.

Grad: WI4-WI5

standplass

Pause: Standplassen etter førstelengda kan til tider være hengende. Frossen klatrer Rune Kvalsnes. Foto Dag J. Vik