Det er naturligvis ikke bare Trollveggen som er utsatt for løst fjell, steinsprang og større ras. Også relativt solide granittvegger opplever fra tid til annen at tonnevis av stein dundrer nedover rutene, og denne uka var det El Cap sin tur. Et massivt blokkparti løsnet i veggens sørøstlige del, og raset gikk like ved Waterfall-ruta langt til høyre i veggen. Til all lykke ble ingen truffet av raset, men det skal være mer løsgods som venter på å komme ut, og et større område i rassonen under veggen holdes avstengt inntil videre.

Mer bilder og info på ElCap Report.