Vi har fått en melding fra en klatrer som stusser over Nils Nielsens valg om å ikke forholde seg til våre poller om bolter i fjellet. 

Han mener 2000 klatrere som har stemt er så mange at det må tas hensyn til. 

Nielsen skriver blant annet: 

«Og den avstemmingen som magasinet Klatring har kjørt i etterkant angående denne saken og bolting generelt, velger jeg å ikke forholde meg til. Skal et lite utvalg av dagens internettklatrere få legge lista for hva som er greit å gjøre i norske fjell i fremtiden?»

Her er leserens innlegg. Han ønsker å være anonym. 

«Hei!

Helt objektivt, med ønske om å ikke bli gjengitt med navn i noen sammenheng, synes jeg dere burde kjøre en sak om den interessante pollen deres angående bolting i fjellet. Synes det kan virke som det er kun de motstanderene som roper høyest og har mest autoritet som skal få mene noe, mens den vanlige stemmegiver ikke tørr og forholder seg taus.

Nils Nilsen mener endatil at pollen deres ikke er relevant eller er grunnlag nok til å referere fra. Skal ikke 56% av 2000 stemmer som sier bolting er greit ha noe å si? Det er vel stort sett klatreinteresserte som følger siden deres. Er ikke det interessant at kun 14% mener konsekvent nei til bolting i fjellet? Fint om dere kunne kjøre en objektiv sak på dette.

I tillegg er det jo trolig bare et få titals klatrere ruta på klauva er interessant for eller greier å gjennomføre. Er det kun disse som skal få vedta noe eller bør slike debatter komme til offentlighet blant den vanlige klatrer?

Hva med en hjelpende kjetting på en smal egg for den vanlige turgåer? Skal deres stemme telle eller er det kun tindeveglederenes høye røst som skal telle?»

Her kan du lese om ruta.

Her er pollene hvor du kan gi din stemme