Men først en tur opp Sydeggen på Lillehornet og deretter litt gartnerarbeid 1550 meter over havet!

Artikkelen bygger på Arne Randers Heens dagbok og et privat brev fra den danske klatreveteranen Carsten Berg-Sørensen. Hele historien kan du lese på tindebloggen.no.