Hans Christians Minnerute

Ny rute på Klauva i Romsdalen skaper kontrovers på grunn av bolter. Ruta følger ei naturlig, men ikke-sammenhengende linje midt i veggen.

Sist oppdatert: 24. oktober 2014 kl 15.13
Tore Lundberg starter på den nye ruta på Klauva. Foto: Iver Gjelstenli
Tore Lundberg starter på den nye ruta på Klauva. Foto: Iver Gjelstenli
Lesetid: 5 minutter

Etter 29 år uten nyrute-aktivitet, er det i høst gått ei ny rute i Sydpilaren på Klauva i Romsdal. Det aller meste av ruta ble gått 12. september av Tore Lundberg, Odd Tokle Sæbø og Iver Gjelstenli. Etter to turer til, 15. september og 17. oktober, ble det gjort en del justeringer. Dermed er ruta ferdig og klar til bruk. Vi som har laga ruta vil at den skal være til minne om Hans Christian Doseth. Det er i år 30 år siden han omkom på Trango.  Han var en av pionerene for klatring på Klauva, og var med på førstebestingninga av både 78-ruta og Draumen om dei kvite hestane. Vi har avklart dette med Ragnhild Amundsen.

Tore og jeg har snakka om denne linja siden vi klatra Grahingsten høsten 1985. Vi hadde tru på at det var ei mulig linje midt i veggen, mellom Grahingsten og Draumen om dei kvite hestane, men så også at risslinjene var avbrutt av kompakte parti. Det ble bare prat, helt til vi tok opp igjen ideen nå i høst.

Den nye ruta er gått i ren «tradstil». Det vil si at vi starta ved innsteget og klatra (og borra) ruta på led, uten bruk av «triks og juks». Det eneste unntaket er nest siste taulengde, der det ble satt to bolter på topptau for å rette opp linja og få ruta til å få best mulig avstand fra Draumen om dei kvite hestane. Hans Christians minnerute er ca. 250 meter lang fordelt på 5 taulengder (NB: 60-meters tau). Det ble brukt 24 borebolter til mellomforankringer i tillegg til naturlig sikring. I tillegg kommer 10 borebolter til de fem standplassene, som samtidig gjør det mulig å rappellere ned veggen. Den nye ruta har med andre ord også gjort retur fra toppen av Sydpilaren på Klauva enklere, raskere og sikrere. Dette er faktisk den andre gangen det blir forsøkt å lage ei rappelrute på Klauva. Etter å ha klatret Grahingsten i 1985, boret Tore Lundberg og jeg ei rappellrute helt øst på pilaren, men den viste seg å være mislykket og har vel knapt nok vært brukt. Til informasjon ble det også satt 4 borebolter på ”Grahingsten”, uten at det den gangen førte til noen større diskusjon i klatremiljøet.

Kort beskrivelse av Hans Christians minnerute:

1. taulengde: Innsteg i venstre kant av svart fjell, midt mellom Grahingsten og Draumen om dei kvite hestane. 40 m/5 borebolter/grad 6-/6.

2. taulengde: 55 meter/8 borebolter/grad 6+.

3. taulengde: 55/60 meter/9 borebolter/grad 7-/7.

4. taulengde: 50/55 meter/2 borebolter/grad 7/7+.

5. taulengde: 35/40 meter/naturlig sikring/grad 6-.

Utstyr: 2x60 meter tau, kamsikringer 2 x 0,3, 0,4, 0,5 (Camalot blå, grå, lilla) og enkeltvis fra liten til str. 2 (gul Camalot). Normalt utvalg av kiler pluss noen små asymmetriske. Godt utvalg av forlengere og slynger.

I ettertid har det kommet fram en del kritiske røster mot at vi har brukt borebolter. Jeg regner med at det er ulike oppfatninger om dette, og har full respekt for kritikernes mening. Kritikerne mener at det vi har gjort, er i strid med rådende oppfatninger i klatremiljøet i Romsdal. Jeg stiller meg sterkt tvilende til dette, og regner med at et stort flertall av lokale og tilreisende klatrere vil bli like begeistret som oss når de får sett og klatra den nye ruta. Min oppfatning er at vi har laga ei fin rute, og at den er klatra i god stil! I tillegg har vi fått ei rappellrute som kan bidra til å øke interessen for klatring i Sydpilaren på Klauva, en (for mange) skjult juvel i Romsdal.

Jeg kan ha forståelse for at noen mener vi burde ha diskutert ideen om å bruke borebolter på Klauva med folk fra det lokale klatremiljøet. Jeg er selvsagt åpen for alle synspunkt om dette spørsmålet, og har ingen intensjon om å skape irritasjon og dårlig stemning i klatremiljøet. Dersom kritikerne ønsker det, tar jeg gjerne en debatt der alle synspunkt kan komme fram. Kanskje dette kan være et aktuelt tema for et møte i regi av Romsdal Tindegruppe. Jeg stiller gjerne opp!

To kritikere har gitt uttrykk for at de vil «fjerne boltene». Dette mener jeg er en helt unødvendig opptrapping av konflikten. Jeg ber om at de venter med å gjøre noe som helst til vi har hatt en møte om temaet, og i det minste lar ruta være i fred til utpå sommeren 2015. Dermed vil flest mulig klatrere får prøve ruta, og se med egne øyne hva vi har gjort.

Rutene på Sydpilaren på Klauva:

1978: 78-ruta. Hans Christian Doseth, Ragnhild Amundsen, Frank Martinsen.

1982: Festivalen. Erik Enitch, Iver Gjelstenli.

1982: Draumen om dei kvite hestane. Hans Chr Doseth, Iver Gjelstenli, Bjørn M Øverås.

1983: Pegasus. Børge Østigård, Svein Mauseth.

1983: Villhingsten. Børge Østigård, Svein Mauseth.

1985: Grahingsten. Tore Lundberg, Iver Gjelstenli. (Variant: Børge Østigård, Svein Mauseth, Gunnar Guttormsen.)

2014: Hans Christians minnerute. Tore Lundberg, Iver Gjelstenli, Odd Tokle Sæbø.

I tillegg er det gått noen ruter på en mindre pilar til høyre for Sydpilaren.

topo klauva
topo klauva

Rutene på Klauva. Inntegning: Odd Tokle Sæbø

Si din mening i denne pollen

Publisert 19. oktober 2014 kl 14.24
Sist oppdatert 24. oktober 2014 kl 15.13
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen