Å buldre utendørs er sosialt og kan være lavterskel. 

Det er også en måte å pushe grensene på, og det krever ikke like mye utstyr som når du klatrer utendørs på tau.