En tysk klatrer (62) omkom under svaklatring på Løefjell i Setesdal, den 10. juni.

Det ble lenge antatt at fallet ikke var spesielt langt; 3-4 meter. Nye opplysninger tyder på at han har falt opptil 12 meter. 

Den forulykkede slo hodet i veggen og viste ikke tegn til liv etter fallet. Sikreren fikk varslet, og redning ble igangsatt. 

Klatreren brukte hjelm. 

Les hele rapporten fra sikkerhetskomiteen i Klatreforbundet her

Les også: Dette er sikker hjelmbruk.