/ Ulykker

Isklatrer tatt av steinras ved Juvsøyla i Rjukan - den omkomne er funnet og hentet ut

En person ble savnet etter steinras i forbindelse med isklatring i området Juvsøyla/Trappfoss ved Rjukan lørdag. Redningsmannskaper iverksatte ny leteaksjon på mandag, men fant ikke den omkomne. Torsdag fant brannmannskapene den omkomne ved en tilfeldighet.

Sist oppdatert 2. april 2020 kl 19.43
ULYKKESSTEDET: Juvsøyla ligger like nordvest for Vemork i Telemark. Foto. Thomas Horgen ved NARG
ULYKKESSTEDET: Juvsøyla ligger like nordvest for Vemork i Telemark. Foto. Thomas Horgen ved NARG

En isklatrer, en mann i 40-årene fra Oslo, ble meldt savnet lørdag klokken ettermiddag klokken 17.00 etter et steinras ved Juvsøyla i Rjukan. Søndag kveld var personen fremdeles savnet, og letemannskapene fortsatte aksjonen mandag 30.mars, men ble avsluttet seinere på dagen. 

Ifølge Rjukan Arbeiderblad var noen fra brannvesenet inne i skadeområdet for å hente utstyr som sto igjen etter helgas leteaksjon. En del is og snø hadde smelta fram, og den omkomne ble funnet i området det ble gjort søk av den omkomne mandag. Rjukan Arbeiderblad skriver videre at den omkomne skal obduseres, og at familien ikke ønsker at navn og bilde skal publiseres av den omkomne. 

Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med klatring på klassikeren Juvsøyla (grad WI6 og 3-4 taulengder).

Klatring har fått den offisielle uttalelsen fra Norske Alpine Redningsgrupper

Søket etter den antatt omkomne etter ulykken på Juvsøyla er midlertidig avsluttet av sikkerhetshensyn til de involverte redningsmannskapene. 

Mandag 30.03.2020 gjorde politiet i samarbeid med Langfjella Alpine redningsgruppe og lokalt brannvesenet et forsøk på å finne den antatt omkomne. Arbeidet er krevende, det er krevende tilkomst og skadestedet er svært utsatt.

Temperaturen har hatt store variasjoner denne vinteren med flere runder med frysing og opptining. Dette gjør at fjellet nå er mer ustabilt enn i en vinter med stabil frost. Ulykken er antakelig et resultat av dette, og NARG anser redningsarbeidet som så utsatt at det ikke er forsvarlig å fortsette. Beslutningen baseres på værmelding, historiske temperatursvingninger, innspill fra geolog og erfaringene til svært erfarne klatrere. 

Ulykken som inntraff lørdag 28.02.2020 er omtalt i media som et skred. Realiteten er at det har gått et forholdsvis stort steinras fra fjellet rett over renna som fører til innsteget på Juvsøyla. Dette raset har utløst snømassene som lå i bunnen av renna. Derfor så det først ut som et snøskred. Skredet inneholder store mengder is og stein. Den antatt forulykkede oppholdt seg på innsteget da raset gikk. Makkeren befant seg på led et stykke opp i taulengden, og den forulykkede sikret stående på en liten snøhylle. Fullstendig hendelsesrapport kommer senere. 

Isolert sett er ikke isforholdene i området dårlige, men vurderinger rundt fare for steinras er svært vanskelig å gjøre nå.

Med denne ulykken og de meldte temperaturstigningene i perioden fremover som bakteppe, anbefales det ikke å ferdes i Vemork juvet i tiden som kommer. Skadestedet er også et åsted som politiet ikke er ferdig med å etterforske og er derfor stengt for allmennheten.

Flere enn 80 personer var direkte involvert i søket på lørdag og 30 personer på mandag. NARG ønsker å minne om at aksjoner som dette blir langt mer komplisert og vanskelig enn normalt i en tid der FHI har innført en rekke begrensninger på sosial omgang på grunn av covid-19. 

NARG oppfordrer alle til å velge turer en selv vurderer som enkle og terreng som dere kan være helt trygge på i den nærmeste tiden.

Kort om Juvsøyla og omegn 

Juvsøyla (WI6) og Trappfoss (WI4) er noen av isklassikerne i Rjukan og i Upper Gorge. For å komme opp til Juvsøyla må du gå inn fra Vemorkbrua og oppover. Det starter med et lite opptak som du må gå for å komme til både Juvsøyla og Trappfoss. Når du har gått opp det opptaket vil da Trappfoss være relativt umiddelbart på din høyre side, og Juvsøyla er lenger opp i renna. Denne renna vil mange gå uten tau. Her er man eksponert for steinsprang, fallende is en periode, og det gjelder å være rask og finne en trygg standplass før du begynner å klatre på selve Juvsøyla. Det er normalt å rappellere ned Juvsøyla igjen, og så gå ned renna og tilbake samme vei.

Les mer om Juvsøyla og fossene i Upper Gorge.

Julsøyla
ULYKKESSTEDET: Juvsøyla ligger like nordvest for Vemork i Telemark.
Publisert 2. april 2020 kl 19.43
Sist oppdatert 2. april 2020 kl 19.43
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen