Et av de beste buldrefeltene i Bohuslän ligger under den kjente Häller-klippen. Det har vært buldret på steinene siden 90-tallet, sikkert også før. Men det er ikke før de siste 5-10 åra at de fleste problemene er blitt kjent for menigmann – eller skal vi si den innerste krets? Det har nemlig ikke eksistert fører for feltet. Det tok vi tak i ved siste besøk. Her følger en skisse, med de fleste linjene tegnet inn. Antagelig er det enda flere linjer, tips oss gjerne om du vet mer. Mer informasjon og bilder ser du på gbo.crimp.se.

Les også: Hampi – buldringens svar på Ton Sai

buldring haller
buldring haller
buldring haller 3
buldring haller 3

Les også: Her er verdens beste buldredestinasjoner

buldring haller 2
buldring haller 2

Les også: Den ukjente buldringen på Kos i Hellas