Det meldes forøvrig om fine forhold på Vikerfjell, nord for Hønefoss.

Klatrerne Lars Wegge og Jakob Winge Møllersen har delt info om isklatringen i Drammensområdet:

Annonse

– Fossberget, Modum, lengst nord i Finnemarka. Mektig iscrag, med stort potensiale for mixed-linjer. Aspektet og høyden betyr at isen her kan vare flere uker inn i svaskosesongen. Linjene fra venstre mot høyre:

1. Jakobsstigen, 40 meter, WI5
2. Midtlinja, 50 meter WI4+ (ikke fullt formet i år)
3. Julesøyla, 35 meter, WI5+

Adkomst: Breiliveien (bomvei) går opp på østsiden av fjorden rett nord for Vikersund. Følg denne skogsbilveien ca 11km så er du ved toppen. Alternativt kan man gå opp fra Dyrbakk ved Tyrifjorden. Koordinater: 59.997392, 10.167992.

isdrammen1

Det er også gått to linjer på Glassåsen ved Tranby i Lier, ca 100 meter til venstre for sommerklassikerne Krakken og Englestigen.

– Glassøyla er tynn i bunnen. Til høyre for disse ligger en mulig mixed-linje i verdensklasse.
Veien hjem går over toppen, 45 meter, WI4
Glassøyla, 40 meter, WI6, Koordinater: 59.837930, 10.279756

isdrammen¨
isdrammen3

Sylling issløydlinje på Hørtekollen, 110 meter, WI5+. Variant: rampe mot høyre, anslått grad WI4.
Den store isen i Hørtekollens østvegg, rett til høyre for ruta Alpinisme i Sylling.
Koordinater: 59.911214, 10.280898