Ifølge de opplysningene vi sitter med, er det nye Tindesenteret i Åndalsnes nå sikret over 9 millioner kroner fra det offentlige. Møre og Romsdal Fylkesting har etter det vi forstår vedtatt å kjøpe aksjer for 7,5 millioner kroner i det nye fjellsenteret, og Rauma Kommune vil gå inn med 2 millioner i støtte.

Norsk Tindesenter er et samarbeid mellom flere organisasjoner, bl.a. Norsk Fjellfestival og stiftelsen Norsk Tindemuseum (opprettet av Arne og Bodil Randers Heen) for å lage et senter med sterkt fagmiljø for aktiviteter tilknyttet bratt friluftsliv. Ambisjonen er å bli en attraktiv møteplass for fjellfolk i Romsdalen.

Se mer om Norsk Tindesenter her.