Klatreforbundet og Romsdals Tindegruppe om bolter i fjellet

Vi har nå mottatt uttalelser fra både NKF og deres medlemsklubb RTG. Her får du deres ståsted i debatten

Sist oppdatert: 31. oktober 2014 kl 13.53
Klauva ved Isfjorden. Foto: Iver Gjelstenli
Klauva ved Isfjorden. Foto: Iver Gjelstenli
Lesetid: 5 minutter

Fra Klatreforbundet har vi mottatt dette: 

«Uttalelse fra Norges Klatreforbund i anledning boltingen på Klauva i Romsdalen

Norges Klatreforbund (NKF) ønsker å bidra til at dagens og framtidens klatrere har et godt og informert utgangspunkt når de møter de mange ulike problemstillingene og hensynene som bør vurderes når det gjelder bolting. Vi er opptatt av at det skapes gode prosesser rundt prosjekter som involverer bruk av borebolter og faste forankringer.

I høst har det blitt etablert en ny rute på Klauva i Romsdalen. Etableringen innebærer at det ble satt 34 nye borebolter på et felt hvor det har vært svært restriktiv bruk av borebolter tidligere. NKF er klar over at mye nybrottsarbeid med plassering av borebolter skjer på eget initiativ. Det meste av dette arbeidet er ikke-kontroversielt og bidrar til å skape gode utendørs idrettsarenaer som er i bruk av store deler av klatremiljøet. I fjellet er plassering av borebolter kontroversielt i Norge i dag. Flere har reagert på prosjektet og saken diskuteres blant annet på Facebook og på hjemmesiden til magasinet Norsk Klatring. Noen taler for at boltene må fjernes, andre mener at de bør få stå, i det minste fram til flere har fått testet ruten og har et bedre grunnlag for å gjøre sine egne vurderinger i saken.

Norges Klatreforbund har vært i kontakt med styreleder for Romsdals Tindegruppe (RTG), Martin Skrove, og fått bekreftet at RTG ikke opplever at de har blitt kontaktet for rådføring i forkant av prosjektet. Vi er kjent med at RTG vil komme med en egen uttalelse i saken. Forbundet vil på dette tidspunktet ikke gå ut med noen konkret vurdering av den aktuelle saken. NKF ønsker ikke anarki verken ved plassering eller fjerning av borebolter, men oppfordrer til gode prosesser i forkantav etablering, hvor lokale klatreklubber og klatremiljø er involvert slik at alle sider ved boltingen kan belyses før noe gjøres.

På klatretinget i 2012 ble det vedtatt retningslinjer som skal ligge til grunn for de prosjektene NKF selv utfører eller støtter. NKFs boltepolitikken kan omtales som forholdsvis restriktiv. Fra det vedtatte notatet Retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer, oppgis det at:«Retningslinjene vil bare bli styrende for NKF selv. For medlemsklubber og andre vil de stå som en anbefaling og vegledning til videre diskusjon, ikke som noe pålegg. Hver klubb bør formulere sin egen politikk bygd på lokale forutsetninger og tradisjoner, men gjerne med disse anbefalingene som grunnlag.

NKF vil oppfordre klatreklubber til å implementere NKFs retningslinger som vedtatt på klatretinget 2012, og gjerne gjøre den lett tilgjengelig for andre (for eksempel på sin egen hjemmeside og i førerverk). Klatreforbundet ser også utfordringer når det gjelder  kommunikasjon av disse retningslinjene, både til norske klatrere og tilreisende utenlandske klatrere. Forbundet vil se på hvilke tiltak som kan være aktuelle.»

Fra deres medlemsklubb Romsdals Tindegruppe har vi mottatt dette: 

«Uttalelse fra styret i Romsdal Tindegruppe ift bolting i fjellet

Med bakgrunn i etablering av en ny miks rute samt rappell ankre på Klauva ønsker RTG styret å komme med en uttalelse. Dette for å tydeliggjøre hva dagens RTG styre mener at klubben sin holdning skal være til bruk av borrebolter eller andre varige installasjoner i fjellet. Styret ser på det som viktig å signalisere klubbens holdninger utad til tilreisende klatrere men også med tanke på etablering av nye ruter i fjellet av klubbens medlemmer i fremtiden.

RTG er en klubb som skal stå for mest mulig sporløs ferdsel. Styrets holdning er svært restriktiv til bruk av borrebolter i fjellet, noe vi mener også er den gjennomgående holdning blant klubbens medlemmer. Styret ser ingen grunn til at klubben trenger noen videre generell diskusjon omkring dette. Styret mener det er viktig at det er denne holdningen som skal være fremtredende slik at boltepolitikken er klar for tilreisende og lokale klatrere som ønsker å åpne nye linjer i fjellet.

Styret innser allikevel at både dette styret, tidligere styrer samt klatremiljøet i Romsdalen aksepter at det i visse tilfeller står borrebolter i fjellet. Dette være seg rappell ankre for en enklere/tryggere retur eller bolter for å linke sammen naturlige linjer. Styret anser kreatørene av den nye ruten på Klauva som klatrere godt kjent med at det er kontroversielt med borrebolter i fjellet, de har allikevel gjort en vurdering om at dette var noe de kunne stå inne for og er «innenfor» jf andre etablerte miks linjer og rappelruter. På samme måte slik vi antar at det er blitt gjort tidligere ved plassering av borrebolter i fjellet som miljøet i etterkant har «godtatt» i en slik grad at de ikke har blitt fjernet. Her er det og vil det være, ulike meninger innad i klubben. Styret ønsker ikke å være en dømmende instans men oppfordrer til videre diskusjon for å få et bedre bilde på hva klubbens medlemmer ønsker med ruta/rappell ankrene. Dersom den videre diskusjonen tilsier at det blir nødvendig med et konkret møte for å ta saken videre kan RTG styret organisere dette.»

Her kan du si din mening om saken.

Publisert 30. oktober 2014 kl 16.33
Sist oppdatert 31. oktober 2014 kl 13.53
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen