Flere år på rad har Hovedfeltet og Veslefeltet vært avstengt for klatring på grunn av hekkende fugl. Det er vandrefalk som har funnet det for godt å tilbringe barselstiden på et av Norges mest benyttede klatrefelt.

Ferdselsforbudet gjelder fra og med 26.mars til og med 15. juli 2022. 

Dette er det Bymiljøetaten har gått offentlig ut med tidligere:

I 2016 og 2017 ble de nordre klatrefeltene ved Hauktjern stengt i en periode vår og sommer (det ble innført ferdselsforbud i området). Stengingen skjedde på grunn av hekkende vandrefalk. Hekkingen i 2016 var den første hekkingen av vandrefalk som er registrert i Oslo kommune noensinne. Hekkingene var vellykket, med  henholdsvis 1 og 4 unger som kom på vingene i 2016 og 2017.

I løpet av den siste uka er det en rekke ganger registrert et vandrefalkpar i området der det har vært hekking tidligere. Det blir dermed høyst sannsynlig hekking i området også i år.

Vandrefalkene er sårbare for forstyrrelse i hekketiden, og det er nødvendig å stenge området for klatring og annen aktivitet for at falkene skal få mulighet til å gjennomføre vellykket hekking.

Vi er klar over at området er populært blant klatrere, men ber om forståelse for at dette er et nødvendig tiltak. Bymiljøetaten ber om at klatrere og andre brukere av området viser hensyn.

Ifølge verneforskriften for Hauktjern friluftslivsområde er reirplasser i området vernet mot unødig forstyrrelse. Ferdselsforbudet i området gjelder fra i dag (9. april) til 15. juli, og omfatter klatring, annen ferdsel og bruk av droner.

Overtredelse av ferdselsforbudet er straffbart. Området med ferdselsforbud er markert i terrenget, og det er satt opp informasjonsplakater (se vedlagte kart). Bymiljøetaten vil drive regelmessig oppsyn i området.

Det er en rekke fugleinteresserte som følger med på falkene og som melder fra til Bymiljøetaten om observasjoner.
Klatrefeltene det gjelder er «Hovedfeltet» og «Veslefeltet» (jf. Klatrefører for Oslo og omegn 2013), altså feltene fra nordenden av Hauktjern og nordover.

Følgende kan leses om denne fuglearten på Wikipedia:

Vandrefalk (Falco peregrinus) er en rovfugl i falkefamilien (Falconidae). Arten regnes som verdens mest utbredte rovfuglart og finnes i alle typer habitat, fra fjell til hav og fra tropisk til arktisk klima. Den eksisterer i kraft av sine 19 anerkjente underarter.

Vandrefalken ble tidligere regnet til sin egen slekt, Rhynchodon, men genetiske data indikerer svært nære slektsbånd med præriefalk (F. mexicanus)[1] og svalefalk(F. fasciinucha)[2] Arten er derfor plassert i samme slekt, Falco.

Artens kosmopolitiske utbredelse har ført til at omkring 75 underarter har blitt beskrevet, hvorav mange på svært sviktende grunnlag. Majoriteten av disse blir ikke lenger akseptert, men arten står allikevel tilbake med hele 19 underarter som aksepteres.[3]

Les mer om tidligere års avstenging her.

hauktjern
hauktjern