Kolsåstoppen er som de fleste vet selve arnestedet for klatresporten i Norge. Her herjet Arne Næss senior og andre pionerer allerede fra 1930-tallet, og både bøker og artikler er skrevet om klatringen på Øvre Sydstup og Østveggen.

Disse klassiske feltene er dominert av naturlig sikrede ruter, men Kolsås byr på et tredje, til nå mindre kjent alternativ for de som heller foretrekker boltede ruter. Nedre Sydstup er stedet, og som navnet mer enn antyder, befinner sektoren seg nedenfor Øvre Sydstup.