Kunstner Helle Siljeholm står bak kunstprosjektet The Mountain Body som hadde forestillingsdag i Østveggen på Kolsås 22.august. 

Dette er et prosjekt over flere år der det skal utvikles en serie midlertidige koreografiske skulpturer i ulike fjellvegger, som til sammen skaper en «fjellkjede». Som en del av koreografien avsettes det et midlertidig og nedbrytbart jordpigment i veggen.