Hvordan står det til med lengre slynger? Her en Ocun Dyneemaslynge på 240 cm, fra 2009. Bruddstyrken skulle, som vi ser, være 22kN. Den ryker på 1596 kg (denne maskinen målte kg, den andre vi testet på målte kN).

Annonse

Les mer om slyngetesting på Black Diamonds nettsider.

For den som lurer på forskjellen på kg og kN; litt fysikkdrodling:

Det virker en kraft mellom alle objekter med masse, slik som deg og moder jord, og faktisk også mellom deg og din klatrkompis for den saks skyld.

Newtons 2. lov sier at kraft er lik masse ganger akselerasjon.

Akelerasjonen mot jordkloden er 9,8 m/s2 – som deduseres av en annen av Newtons oppdagelser som sier at det virker en kraft mellom objekter med masse som følger; Kraften, som ofte kalles gravitasjonskraft, er proporsjonal med massen til det ene objektet ganger massen til det andre objektet (jordkloden og f.eks en person) delt på avstanden i andre potens (avstanden fra massesenteret til de to objektene). Dette er kraften som trekker deg mot kloden, og som gjør at du faller mot bakken om du tryner på prosjektet ditt. Det er kraften vi klatrere kjemper mot.

Så til bruddstyrke og kN sammenlignet med kg:

Altså F=m*a (kraft = masse ganger akselerasjon)

Så om bruddstyrken blir målt i kg, får vi følgende regnestykke:

La oss si at bruddstyrken skal være 2500 kg.

F=2500*9,8 som blir 24500 Newton, det vil si 24,5 kN.

Kraft måles i Newton. kN betyr kilo Newton, altså tusen Newton.

Motsatt; om det som i denne testen viser at slynga skal tåle 22 kN, altså 22000 Newton, så skal slynga tåle i kg (kilo gram):

F=m*a, dvs m=F/a altså:

m=22000/9,8=2245 kg.

ocun slynge
ocun slynge
ocun slynge2
ocun slynge2