Vi lever i en enkel tid; de aller fleste isøkser som er på markedet er glimrende redskaper.

Du kan i praksis stikke på nærmeste klatrebutikk og kjøpe den første øksa du ser. Den vil funke helt fint, vel å merke om den er myntet på det den skal brukes til.