På hjemmesidene til DMM er det for tiden en interessant video som gir en del perspektiver på bruk av slynger for å koble seg til standplass. Kort fortalt er anbefalingen fra DMM at man bruker tauet fremfor slynger.

Dyneemaslynger er nær 100% statiske, mens nylonslynger har noe mer dynamikk, men anbefalingen er altså å benytte tauet som jo er dynamisk. I videoen tester de «fall» på 120 cm og 60 cm slynger, både dyneema og nylon. Det skal ikke være mye slakk i systemet før slynga ryker. Alle resultater er grundig underbygget og videoen gir stoff til ettertanke.

(Red. anm): Et lite stikk i siden til testingen kan være at kroppen jo vil flekse veldig mye og ikke på noen måte oppføre seg som et lodd, der all kraft overføres til innbindingspunktet umiddelbart og det er slyngen som må ta all dynamikk. Et langt mer relevant scenario ville for eksempel vært å teste med en sekk med sand eller tilsvarende. Newtons lover sier at kraften er omvendt proposjonal med oppbremsingstiden. Denne bremsetiden vil både dobles og mangedobles om fallobjektet er elastisk, slik en menneskekropp er. Dermed vil også kraften slyngen må ta reduseres tilsvarende.