Studien er publisert av et team på Colorado Anschutz medical campus, og bekrefter det vi har trodd lenge - flytende kalk fjerner bakterier svært effektivt, så lenge det har et tilstrekkelig høyt alkoholinnhold.

Temaet har gjennomført tester på bakteriekulturer hentet fra menneskehender som de har latt stå over natta og godgjøre seg. Deretter har de utsatt bakteriekulturene for vanlig håndsprit samt den nye kalken fra friction labs, som markedsføres for hygieniske egenskaper.

Til bladet Climbing fortalte en av mennene bak studien at han hadde hørt om det nye kalkproduktet og følte seg fristet til å verifisere påstanden til kalkprodusenten. Den viste seg å stemme.

Sentralt for funnene i studien er at det er etanolnivået i løsningen som er avgjørende for den antibakterielle effekten i flytende kalk. Jo høyere etanolprosent, jo mer effektiv er middelet til å drepe bakterier.

Kalk studie test colorado
Testen viser bakteriekulturene og hvordan de ragerer på kalk og på desinfiserende sprit (Control) - etter 5 minutter og noen sekunder.

Innholdet i flytende kalk for øvrig er vanligvis Magnesiumkarbonat. Det er ikke bare Friction Labs som kan skilte med høy alkoholprosent, både Black Diamond og Mammut lager flytende kalk som bør være like effektiv. Du kan lese mer i vår test av flytende kalk her!

Teamet har også spesifisert at det anbefales med minst 65% etanolinnhold for å oppnå denne effekten.

Du kan lese artikkelen i Climbing med sitater fra forskerne her.