En crashpad – eller buldrematte om du vil, er en slags madrass man legger under buldrelinja man har tenkt å prøve på.

Buldring skjer som vi vet uten tau, og sannsynligheten er stor for at returen ned fra bulderen er et fall. Det er jo buldringens natur; man prøver gjerne på en linje man må ha flere, eller mange, forsøk på å til slutt klare.